Izračuni

Izračuni 2023

Izračuni 2022

 

Izračuni 2021

 

Izračuni 2020

 

Izračuni 2019

 

Izračuni 2018

 

Izračuni 2017

 

Izračuni 2016

 

Izračuni 2015

 

Izračuni 2014

 

Izračuni 2013

 

Izračuni 2010

Obračun plače 2010

Obračun plače 2010 - z možnostjo upoštevanja dodatne olajšave - z upoštevanjem Zakona o minimalni plači - ZMinP (Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010) in Zakona o spremembi Zakona o dohodnini-ZDoh-2F (Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010)

Opozorilo: Pri preračunu iz NETO v BRUTO ni mogoče upoštevati dodatne olajšave.

Obračun podjemne pogodbe 2010

Obračun podjemne pogodbe omogoča obračun iz bruto ali neto zneska. Komentarje nam lahko sporočite na forumu

Obračun prispevkov za zasebnike 2010

Obračun prispevkov za zasebnike vam omogoča obračun iz bruto ali neto zneska ter izpis obrazca. Obračun napačno obračunava boleznine nad 30 dni.

Obračun avtorskega honorarja 2010

Avtorski honorar lahko preračunate iz bruto ali neto zneska, pri preračunu so upoštevani 10% normirani stroški.

Izračun zamudnih obresti

Program omogoča izračun po konformni metodi in po linearni metodi.

 

Izračuni 2009

Izračun zamudnih obresti

Program omogoča izračun po konformni metodi in po linearni metodi.

Obračun podjemne pogodbe 2009

Obračun podjemne pogodbe omogoča obračun iz bruto ali neto zneska. Komentarje nam lahko sporočite na forumu

Obračun prispevkov za zasebnike 2009

Obračun prispevkov za zasebnike vam omogoča obračun iz bruto ali neto zneska ter izpis obrazca. Obračun napačno obračunava boleznine nad 30 dni.

Obračun avtorskega honorarja 2009

Avtorski honorar lahko preračunate iz bruto ali neto zneska, pri preračunu so upoštevani 10% normirani stroški.

Obračun plače 2009

Možne so še napake, zato preverite obračune.

Obračun plače 2009 - z možnostjo upoštevanja dodatne olajšave

Opozorilo: Pri preračunu iz NETO v BRUTO ni mogoče upoštevati dodatne olajšave.

 

Testni obračuni za leto 2008

Obračun plač 2008 z upoštevano dodatno olajšavo

Opozorilo: Zaenkrat pri preračunu iz NETO v BRUTO ni mogoče upoštevati dodatne olajšave.
Komentarje nam lahko sporočite na forumu

Obračun plač 2008

Obračun plač za leto 2008. Omogoča vam obračun iz bruto ali neto zneska ter vnos različnih parametrov. Obračun lahko tudi natisnete. Komentarje nam lahko sporočite na forumu

Obračun podjemne pogodbe 2008

Obračun podjemne pogodbe omogoča obračun iz bruto ali neto zneska. Komentarje nam lahko sporočite na forumu

Obračun avtorskega honorarja 2008

Avtorski honorar lahko preračunate iz bruto ali neto zneska, pri preračunu so upoštevani 10% normirani stroški.

 

Obračuni za leto 2007

Obračun plač 2007

Obračun plač za leto 2007. Omogoča vam obračun iz bruto ali neto zneska ter vnos različnih parametrov. Obračun lahko tudi natisnete.

Obračun prispevkov za zasebnike 2007 - Količnik za preračun neto v bruto osnovo 1,56740

Obračun prispevkov za zasebnike 2007 - Količnik za preračun neto v bruto osnovo 1,57233

Obračun prispevkov za zasebnike vam omogoča obračun iz bruto ali neto zneska ter izpis obrazca.

Obračun podjemne pogodbe 2007

Obračun podjemne pogodbe omogoča obračun iz bruto ali neto zneska.

Obračun avtorskega honorarja 2007

Avtorski honorar lahko preračunate iz bruto ali neto zneska, pri preračunu so upoštevani 10% normirani stroški.

Izračun dohodnine 2007

phone-handset