Novosti pri normiranih s.p. v letu 2023

04. januarja 2023

Novosti pri normiranih s.p. v letu 2023 

Spremembe Zakona o dohodnini vplivajo na priglasitev ugotavljanja davčne osnove z normiranimi odhodki ter prinašajo tudi višje davčno breme, vendar ne za vse zavezance. 

V Ur. l. RS, št. 158/22 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA), ki prinaša spremembe ugotavljanja davčne osnove za normirance.

Spremembe vplivajo na priglasitev ugotavljanja davčne osnove z normiranimi odhodki, in sicer za zavezance, katerih prihodki so bili v davčnem letu pred priglasitvijo med 50.000,00 EUR in 100.000,00 EUR. V teh primerih velja, da bodo ugotavljanje davčne osnove z normiranimi odhodki za davčno leto 2023 lahko priglasili tisti zavezanci, pri katerih je bila v skladu z zakonom, ki ureja PIZ, obvezno zavarovana na podlagi delovnega razmerja ali samozaposlitve vsaj ena oseba za polni delovni čas neprekinjeno najmanj devet mesecev (prej pet mesecev). V drugih primerih (prihodki do 50.000,00 EUR in/ali opravljanje dejavnosti na novo) glede priglasitve ni sprememb.

Spremembe prinašajo tudi višje davčno breme, vendar ne za vse zavezance, saj je to odvisno od višine prihodkov. Tisti, ki izpolnjujejo pogoj neprekinjenega devetmesečnega zavarovanja za polni delovni (oseba v delovnem razmerju) ali zavarovalni čas (nosilec dejavnosti), bodo davek izračunali po sledeči lestvici:

Če znašajo prihodki iz dejavnosti za leto, za katero se ugotavlja davčna osnova, v eurih % prihodkov
nad do
50.000 80 %
50.000 100.000 40 % nad 50.000
100.000 0 % nad 100.000

 

To pomeni, da bodo več davka glede na predhodno ureditev plačevali tisti, katerih prihodki iz dejavnosti presegajo 50.000,00 EUR. 

Zavezanci, ki pogoja neprekinjenega devetmesečnega zavarovanja za polni delovni (oseba v delovnem razmerju) ali zavarovalni čas (nosilec dejavnosti) ne izpolnjujejo - v to skupino sodi tudi večina t.i. popoldanskih s.p., pa bodo davek izračunali po lestvici:

Če znašajo prihodki iz dejavnosti za leto, za katero se ugotavlja davčna osnova, v eurih % prihodkov
nad do
12.500 80 %
12.500 50.000 40 % nad 12.500
50.000 0 % nad 50.000

 

To pomeni, da bodo več davka glede na predhodno ureditev plačevali tisti, katerih prihodki iz dejavnosti presegajo 12.500,00 EUR. 

Vir: Racunovodja.com

phone-handset