Poslovno in finančno svetovanje

V kolikor želite izboljšati svojo dejavnost in ponudbo oz. potrebujete nasvete za prenovo ali nadgradnjo poslovanja, se lahko obrnete na nas.

Poslovno in finančno svetovanje

Specializirani smo v načrtovanju podjetniških strategij za doseganje zastavljenih ciljev in optimalnih rezultatov poslovanja. V procesu svetovanja raziščemo vašo dejavnost, cilje in konkurenčne prednosti, poglobimo se v vaše poslovanje in storitve prilagajamo vašim specifičnim potrebam.

Naši zanesljivi in visoko usposobljeni svetovalci nudijo pomoč strankam pri ustanavljanju podjetja, urejanju bančnih in finančnih zadev ter skrbijo za celotno poslovanje podjetja. Vse svetovalne storitve opravljamo tudi za nerezidente.

Hera - poslovno in finančno svetovanje
Hera - storitve finančnega svetovanja

V sklopu poslovnega in finančnega svetovanja opravljamo naslednje storitve:

  • ustanovitev podjetja
  • priprava poslovnih načrtov in investicijskih elaboratov
  • razporejanje financ
  • skrb za izterjave
  • preoblikovanje, združitev, pripojitev, prodaja oziroma nakup družb
  • sestava gospodarskih pogodb z upoštevanjem zakonskih določil domačega in tujega prava
  • pomoč pri iskanju novih poslovnih priložnosti
  • pomoč in podpora pri pridobivanju finančnih sredstev iz različnih virov
  • priprava pravilnikov glede na specifične zahteve in potrebe podjetij
  • strateško planiranje

Kontaktirajte nas

Svetujemo vam tudi pri urejanju medosebnih odnosov – zamenjavi, prodaji deležev, izstopu, vstopu v družbo, izplačilu dobičkov … in posredujemo pri medosebnih konfliktih.

Vašim željam in potrebam sledimo z vso pozornostjo, zato nenehno razvijamo nove, poglobljene storitve. Z vami želimo graditi zaupanje in dolgoročno partnerstvo.

Hera - poslovno in finančno svetovanje kontakt
phone-handset