Sprememba uredbe o povračilih stroškov

04. januarja 2023

V Ur. l. RS, št 162/2022 so bile objavljene spremembe in dopolnitve Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Spremembe, ki se bodo začele uporabljati pri povračilih stroškov in drugih dohodkov za obračunski mesec januar 2023 se nanašajo na:

dnevnice, pri čemer bodo novi zneski 9,69 EUR za službeno pot nad 6 do 8 ur (prej 7,45 EUR), 13,88 EUR za službeno pot nad 8 do 12 ur (prej 10,68 EUR) in 27,81 EUR za službeno pot nad 12 do 24 ur (prej 21,39 EUR)

terenski dodatek bo 5,84 EUR (prej 4,49 EUR)

nadomestilo za ločeno življenje bo 434,00 EUR (prej 334,00 EUR)

plačila dijakom in študentom za obvezno praktično delo v skladu s predpisi, ki urejajo vzgojo in izobraževanje, se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine 15 % zadnje znane PLP v RS, preračunane na mesec za opravljeno obvezno praktično delo v obdobju enega meseca (prej 172,00 EUR).

Spremembe Uredbe, ki jih bomo morali upoštevati za izplačila od 1.1.2023 dalje pa se nanašajo na:

jubilejno nagrado in sicer velja, da se v davčno osnovo ne všteva do višiine

30 % zadnje znane PLP v RS po podatkih SURS, preračunane na mesec za 10 let delovne dobe (prej 460,00 EUR)

45 % zadnje znane PLP v RS po podatkih SURS, preračunane na mesec za 20 let delovne dobe (prej 689,00 EUR)

60 % zadnje znane PLP v RS po podatkih SURS, preračunane na mesec za 30 let delovne dobe (prej 919,00 EUR)

75 % zadnje znane PLP v RS po podatkih SURS, preračunane na mesec za 40 let delovne dobe (prej 919,00 EUR)

odpravnino ob upokojitvi se do višine 300 % zadnje znane PLP v RS po podatkih SURS, preračunane na mesec, ne všteva v davčno osnovo (prej 4.063,00 EUR)

solidarnostno pomoč, ki se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva: do višine 5.000,00 EUR (prej 3.443,00 EUR) v primeru smrti delojemalca ali njegovega družinskega člana;

do višine 2.000,00 EUR (prej 1.252,00 EUR) v primeru težje invalidnosti ali daljše bolezni delojemalca ter elementarne nesreče ali požara, ki prizadene delojemalca.

Nov znesek minimalne plače bo v Ur. l. RS objavljen najkasneje do 31. januarja 2022 in se bo uporabljal od 1. 1. 2023 dalje. 

Najnižja osnova za plačilo prispevkov za obračune v januarju 2023 ostaja 1.181,75 EUR (60 % PLP v RS, preračunane na mesec, ki za leto 2021 znaša 1.969,59 EUR). Nov znesek najnižje osnove za plačilo prispevkov bo znan po objavi PLP v RS, preračunane na mesec za leto 2022 in bo v uporabi za izplačila od 1.3.2023 dalje (od plače za februar 2023 do januar 2024).

 

Vir: Računovodja.com

phone-handset