Ukrep znižane stopnje davka na dodano vrednost se izteka

01. junija 2023

 

Ukrep znižane stopnje davka na dodano vrednost se izteka

 

Ukrep znižanja stopnje davka na dodano vrednost (DDV) na dobave električne energije, zemeljskega plina, daljinskega ogrevanja in lesa za kurjavo se na podlagi veljavnega zakona izteče 31. maja 2023 in ne bo podaljšan, saj je bil ukrep sprejet z namenom znižanja visokih cen energentov v času zadnje ogrevalne sezone, ko so bile razmere na trgu energentov še posebej zaostrene. Vlada dr. Roberta Goloba se je s takšnimi ukrepi uspešno odzvala na zaostrene energetske razmere v lanskem letu.

 

Namen zakona je bil skupaj z drugimi ukrepi torej razbremeniti potrošnike visokih cen ogrevanja v času kurilne sezone. Nižja stopnja DDV pa je bila obračunana samo za energente, ki so namenjeni ogrevanju. Zdaj ob koncu kurilne sezone se je poraba energentov, ki so namenjeni ogrevanju, že zmanjšala.

Vlada se zaveda resnosti dogajanja v mednarodnem okolju in vpliva na razmere doma, zato že od nastopa mandata sprejema različne ukrepe za omilitev energetske draginje. Pri tem delujemo transparentno in odzivno. Ukrepe smo zastavili tako, da imajo realne učinke, hkrati pa ne izničijo manevrskega prostora za morebitne prihodnje intervencije države.

Z namenom ohranjanja cene energije na nižji ravni smo tako komplementarno z drugimi ukrepi začasno znižali stopnjo DDV za elektriko, zemeljski plin, daljinsko ogrevanje in les za kurjavo, ohranili znižano trošarino vsem glavnim energentom in električni energiji ter omogočili nakup označenega goriva za kmetijstvo z že znižano trošarino. Učinek smo lahko dosegli le z dopolnjujočimi ukrepi, kot so omejitev cene goriva izven avtocest, omejitev najvišje dovoljene marže kurilnega olja ter določitev najvišje maloprodajne cene elektrike in zemeljskega plina.

Malim, srednjim in velikim podjetjem smo v drugi polovici leta 2022 pomagali s subvencijami v skupni višini skoraj 62 milijonov evrov. Za velike poslovne odjemalce smo določili mehanizem oblikovanja cene električne energije.

Kljub temu da so razmere, ki so narekovale pomoč v obliki znižanja DDV za energente, spremenjene, pa vlada vseskozi, in bo še naprej, spremlja dinamično stanje na trgu energentov in temu primerno prilagaja tudi sprejemanje ukrepov, s ciljem omilitve posledic draginje in visokih cen energentov.

Vlada je tako že podaljšala regulacijo cen elektrike in plina za gospodinjstva, male poslovne odjemalce in mala in srednje velika podjetja do konca leta. To pa pomeni, da bodo gospodinjstva, mali poslovni odjemalci in mala in srednje velika podjetja še naprej plačevala elektriko in plin po nižjih cenah, kot bi sicer, če regulacije ne bi bilo.

S tem ukrepom vlada gospodinjstvom, prebivalkam in prebivalcem še naprej blaži in pomaga premagovati energetsko draginjo. Malim poslovnim odjemalcem in malim in srednje velikim podjetjem, ki so generator gospodarskega razvoja, pa omogoča tisto, kar ti najbolj potrebujejo, in to je stabilno in predvidljivo okolje za poslovanje.

Tudi za leto 2023 smo predvideli izdatno pomoči gospodarstvu. Podjetjem bomo subvencionirali plačilo visokih cen energentov, pripravili smo dva ukrepa za ohranitev delovnih mest.

Povprečni gospodinjski odjemalec je na letni ravni z našimi ukrepi prihranil od 110 do 334 evrov za dobavo električne energije in od 90 do 675 evrov za dobavo zemeljskega plina. Obseg podpore prebivalcem in gospodarstvu je v letu 2022 znašal okoli 2,2 odstotka bruto domačega proizvoda, v letu 2023 pa načrtujemo ukrepe v višini 1,6 odstotka bruto domačega proizvoda.

 

VIR: MINISTRSTVO ZA FINANCE

phone-handset